top of page

אודותינו

למד עוד על המוצרים שלנו ועל ההלכה מאחוריהם. 

20230105_141736.jpg

חזרה למקור

הייעוד שלנו הוא להחזיר את הציציות להיות פריט לבוש רגיל שהוא חלק מהתלבושת היהודית והאופנתית גם יחד, ללא שום סתירה או מתח ביניהם, ולא פיסת בד בעלמא שלובשים מתחת לבגדים ה״אמיתיים״.

20161128_151802.jpg

אסמכתאות הלכתיות

שו״ת בהלכה

שעטנז
אנחנו מקפידים שכל המוצרי הציצית שלנו אינם מכילים פשתן כלל וכלל.

20161128_151800.jpg
IMG_20160219_090155 1.jpg

הסכמות מרבנים

אנחנו בתהליך מול כמה דמויות רבניות מוכרות כדי לקבל מכתבים רשמיים המאשררים את כשרות הציציות שלנו. בקרוב יופיעו המכתבים כאן.
bottom of page